02-6242556
מילות החודש: 
너무 더워요 = חם מאוד
커피 주세요 = תביא לי קפה בבקשה
바다에 가고 싶어요 = אני רוצה ללכת לים
행복하세요 = תהיו מאושרים
הרשמה ללימודי קוריאנית תשפ״ג

ההרשמה ללימודי קוריאנית תשפ״ג (2023/2024) 


עדכונים

Home  |  About Us  |  Q&A  |  Korean Course  |  Korean Culture | Old & Modern Korea |  Travel in Korea |  Korea & Israel   | Gallery  |  Contactlogo בניית אתרים